Ligeværd og trivsel...
Ligeværdige relationer - styrker trivslen hos den enkelte...