Dialoggrundlaget?Fælles forståelse for en problemstilling og en realistisk opfattelse af forskellige aktørers ståsteder i realtion til problemstillingen, er det grundlag, dialog hviler på. En problemstilling har altid flere sider, og opleves forskelligt, alt efter ståsted...