Overblik...
Overblik - over eget og andres aktørers indbyrdes ståsteder, styrker grundlaget for dialog...